برگزاری کارگاه پدر و کودک
پیش دبستان پسرانه امام صادق علیه السلام:

برگزاری کارگاه پدر و کودک

کارگاه پدر و کودک در پیش دبستان پسرانه امام صادق علیه السلام درتاریخ 27دیماه برگزار شد.
۳