مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

اردوی تفریحی سرزمین روشانو برگزار شد

اردوی تفریحی سرزمین روشانو برگزار شد

ما دانش آموزان دوره دوم دبستان دخترانه امام صادق علیه‌السلام هستیم! همانهایی که اردوی هفته گذشته شان به لطف ذرات گردوغبار لغو شد! این هفته حسابی جبران کردیم