کد خبر: ۱۰۱
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۶
زمان کودکی مهمترین دوران برای آموزش خط است. از آن جایی که نگارش دانش آموزان از همان سال های اولیه دبستان باید مورد توجه قرار بگیرد و بر هیچکس ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی خصوصاً دانش آموزان پایه ی اول پوشیده نیست، دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام توجه ویژه ای به برگزاری کلاس های خوشنویسی دارد.

پرورش قابلیت خوشنویسی در کودکان می تواند امتیازی چشمگیر در بزرگسالی برای آنان به همراه داشته باشد. هر چه باشد، خوش خطی از جمله صفاتی است که همواره مورد توجه بسیاری قرار می گیرد.

بنابراین دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام اهتمام ویژه ای به برگزاری کلاس خوشنویسی دارد.

 پس از یادگیری نحوه صحیح نشستن پشت میز و مداد دست گرفتن، دانش آموزان در اولین جلسه ی آموزش با دسته اول حروف الفبا، خرد اندام ها (آ -د -ر) آشنا می شوند و سپس با آموزش صحیح نوشتن حرف الف-د-ر و جایگاه آن روی خط زمینه آشنا می شوند و در نهایت نیز با ارائه کاربرگ مربوطه به تکرار و تمرین مباحثی که فرا گرفته اند، می پردازند.

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام


برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلامبرگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلامبرگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس خوشنویسی به دلیل اهمیت و ضرورت خط خوش در بین دانش آموزان ابتدایی در دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: