کد خبر: ۱۲۴
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۷
دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام با امضای عهدنامه عدم خرید وسایل خطرناک و اهدای هزینه ی خرید وسایل آتش بازی به نیازمندان به جشن نیکوکاری کمک نمودند. از مهمترین وظایف مربی و مدرسه افزایش آگاهی دانش آموزان و آموزش کنترل هیجانات خطرناک در زندگی می باشد.مربیان دبستان نیز در همین راستا با اقدام فوق در جهت ترویج سنت حسنه کمک به نیازمندان و همچنین عدم استفاده از وسایل خطرناک مانند ترقه، وسایل محترقه و ... حرکت کردند.

اهدای هزینه ی خرید وسایل آتش بازی به نیازمندان توسط دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانهاهدای هزینه ی خرید وسایل آتش بازی به نیازمندان توسط دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانهاهدای هزینه ی خرید وسایل آتش بازی به نیازمندان توسط دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانهاهدای هزینه ی خرید وسایل آتش بازی به نیازمندان توسط دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانهاهدای هزینه ی خرید وسایل آتش بازی به نیازمندان توسط دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانهاهدای هزینه ی خرید وسایل آتش بازی به نیازمندان توسط دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانهاهدای هزینه ی خرید وسایل آتش بازی به نیازمندان توسط دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانهاهدای هزینه ی خرید وسایل آتش بازی به نیازمندان توسط دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانهاهدای هزینه ی خرید وسایل آتش بازی به نیازمندان توسط دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانهاهدای هزینه ی خرید وسایل آتش بازی به نیازمندان توسط دانش آموزان پایه پنجم دبستان دخترانه
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: