کد خبر: ۱۳۵
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۶
نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام از گل های لاله بازدید نمودند.

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله


بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله


نوآموزان پيش دبستان دخترانه با دستان هنرمند خود زيبايي هاي خلقت را كه در اردو ديده بودند به تصوير كشيدند.

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لاله

بازدید نوآموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه از گل های لالهارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: