کد خبر: ۱۵۳
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۳
اردوی طوبی ( فکر و ذکر1) در روز یکشنبه مورخ 19 فروردین ماه 97 از ساعت 11 الی 16 بعدازظهر در محل پارک بانوان نرگس یافت آباد با حضور دانش آموزان پایه دهم برگزار گردید.

گزارش اردوی طوبی

( اولین اردوی فکر و ذکر 1)

 اردوی طوبی ( فکر و ذکر1) در روز یکشنبه مورخ 19 فروردین ماه 97 از ساعت 11 الی 16 بعدازظهر در محل پارک بانوان نرگس یافت آباد برگزار گردید. این اردو که مختص کلیه دانش آموزان پایه دهم بود، در  راستای اهداف خاص گروه نسل مفید برگزار گردید و در آن به جمع بندی برخی مباحث کلاس قرآن و همچنین تعمیق مباحث کلاسهای اعتقادی و آمادگی دفاعی پرداخته شد.


اهداف اصلی برگزاری این اردوی تفکری به شرح زیر می باشد:

1.      آشنایی دانش آموزان با معنا و تفاوت های تفکر آفاقی و انفسی


2.      آشنایی دانش آموزان با آیات آفاقی قرآن کریم


3.      تفکر دسته جمعی از طریق رهیافت های قرانی در نشانه های خداوند در طبیعت


4.      افزایش دقت دانش آموزان به محیط پیرامونی خود و دقت در آفریده های خداوند


5.      تغییر نگرش دانش آموز نسبت به حکمت خلق پدیده ها و جایگاه انسان در خلقت


6.       درک لزوم آگاهی و بیداری نسبت به تغییرات جامعه و نقش بستر و محیط در رشد انسان


7.      یادگیری و تمرین کار گروهی  و دسته جمعی

گزارش مختصری از چگونگی برگزاری اردو:

دانش آموزان در ساعت 12 به محل پارک بانوان نرگس واقع در خیابان یافت آباد رسیدند. پس از مستقر شدن در محل خاصی از پارک و تعویض لباس، اعلام برنامه و نحوه برگزاری مسابقه در اردو جهت تنظیم زمان وشرکت در مسابقه انجام گردید و مقرر شد که تا ساعت 2 ونیم بعد از ظهر در محل پارک به بازی و استفاده از طبیعت و صرف ناهار بپردازند. همچنین مسابقه ای در خصوص آیات آفاقی قران کریم برای دانش آموزان ترتیب داده شده بود، که باید تا ساعت 14:30 آن را به نتیجه رسانده و برگه های مسابقه را تحویل می دادند. از ساعت 14:30 تا 15:30 برنامه تفکر دسته جمعی به عنوان یک جلسه از جلسات کلاس قران در طبیعت برگزار گردید. و دانش آموزان در ساعت 16 جهت بازگشت به مدرسه از محل پارک حرکت کردند. 


نحوه اجرای مسابقه:

پیش از رسیدن دانش آموزان ،برگه هایی حاوی تصاویری از طبیعت به همراه آیات قرآنی مرتبط در قسمت های مختلف پارک نصب گردید، به گونه ای که برخی کاملا قابل رویت و برخی نیاز به جستجو در محل پارک داشته باشد. دانش اموزان  از روز قبل موظف شده  بودند به همراه خود، یک قران کوچک، دفترچه و خودکار جهت یادداشت آیات به همراه داشته باشند.  قسمت اول مسابقه تنها به جستجوی آیات و یادداشت و تحویل تمام آیات اختصاص داشت.

در قسمت دوم برگه هایی  بین دانش آموزان توزیع شد که حاوی سوال اصلی مسابقه بود. تقریباً تمامی دانش آموزان در مسابقه شرکت کردند و سه گروه موفق به رسیدن به رمز نهایی گردیدند که در مراسم پایان سال از  برندگان تقدیر به عمل خواهد آمد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: