کد خبر: ۱۵۴
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۶
پیش دبستان و دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام به منظور پیشبرد و تقویت اهداف آموزشی و پرورشی در سال تحصیلی 98-1397 و در جهت شکوفا شدن استعدادهای درونی فرزندان دلبندمان روزهای پنجشنبه کارگاه مادر و دختر برگزار می نماید.

استقبال مادران و کودکان عزیز و حضور گرمشان در دبستان

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برنامه کارگاه مادر و دختر که با برنامه ریزی خانم ها حسینی امین و زمرد و همت و تلاش دیگر همکاران دبستان، در دبستان دخترانه تشکیل می گردد، به شرح ذیل می باشد:

1- غرفه ی دست ورزی که از اهداف مهم این غرفه سنجش و تقویت مهارت دست ورزی کودک و پرورش نظم و خلاقیت کودک می باشد. در این غرفه فعالیت هایی مثل سربند (طرح یک سربند روی مقوا کشیده شده و کودک با کمک مادر آنرا برش داده و نام کودک روی آن نوشته می شود و کودک با خلاقیت خود آن را رنگ آمیزی و تزیین می کند، روی سرش قرار می دهد)

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

 و فعالیت کاردستی و نقاشی و قیچی مانند: مادر دست و پای کودک را روی کاغذ گذاشته و دور آن را خط می کشد و کودک آن را برش می دهد، صورت می گیرد.

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

2-غرفه ی بازی که شامل فعالیت کوله پشتی و سبد و فعالیت طناب دو نفره و برج هیجان می باشد.

بدین صورت که در هر گروه سبدی به پشت کودک بسته می شود و وی باید توپ های یک رنگ مخصوص خود را طی مسیری معین که روی زمین قرار داده شده است، در سبد بریزد (در انتهای مسیر توپها شمارش می شود) هدف از این فعالیت سنجش و تقویت دقت و تمرکز کودک در تنظیم فیزیک جسمانی برای گرفتن توپ می باشد. 

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

فعالیت طناب دو نفره نیز بدین صورت است که دو طناب در کنار هم با طول مشخص قرار داده شده و فاصله ی بین آنها در قسمت هایی کم و در قسمت هایی زیاد می شود. مادر و کودک دست در دست یکدیگر هر کدام روی طول یک طناب حرکت می کنند. هدف از این فعالیت سنجش میزان آمادگی جسمانی و استقامت کودک در قالب بازی می باشد.

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

3-غرفه ی مذهبی که شامل فعالیت قاب دلنوشته بوسیله ی مقوا، پاستل، چسب حرارتی و چوب بستنی می باشد. هدف این فعالیت نیز بیان اعتقادات دینی خانواده می باشد.

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

4-غرفه ی پذیرایی که شامل فعالیت بشقاب خوشمزه می باشد. کودک با کمک مادر خود به روشی که تمایل دارد بشقاب خود را با مواد خوراکی ای که وجود دارد، پر می کند. هدف این فعالیت نیز بررسی میزان مهارت و نظم و رعایت نظافت و سلیقه کودک و خانواده می باشد.

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

و در نهایت از کودکان عزیز پذیرایی به وسیله ی کیک صورت گرفت تا به ثبت لحظات شیرین همراه مادر خود در یک روز به یاد ماندنی بپردازند.

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

برگزاری کارگاه مادر و دختر در دبستان دخترانه

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: