کد خبر: ۱۶۰
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۰
طبیعت بهترین کلاس درس
مدرسه طبیعت که دانش آموزان را به یادگیری در طبیعت فرا می خواند و موجب می شود که دانش آموزان در طبیعت واقعیت های مختلفی را درک، تجربه و کشف کنند و به بیان ایده های خود پبردازند. یادگیری در طبیعت سبب رشد خلاقیت شده و مهارت های همکاری و روحیه کارگروهی در دانش آموزان را بالا می برد.

خروج دانش آموزان از دبستان

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

تشکیل کلاس درس پایه ششمی ها در طبیعت

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

از مزیت های تشکیل کلاس درس در طبیعت این است که آنچه را که دانش آموزان در کلاس درس یاد می گیرند، می توانند در طبیعت تجربه و آزمایش کنند و یاد بگیرند که چگونه می توان طبیعت خود را پاکیزه نگه داشت و مواردی از این قبیل که در طبیعت باید رعایت شود، اینگونه فعالیت ها اغلب از سوی کودکان در کلاس های پایین تر در قالب نمایش هایی بسیار کوتاه انجام می گیرد ولی این فعالیت ها در کلاس های بالاتر بیشتر جنبه علمی و تحقیقی دارد.

طبیعت پاک و جمع آوری زباله ها توسط دانش آموزان و پاکسازی طبیعت

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

 دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

زنگ تفریح پس از کلاس درس

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

این گونه است که مدرسه طبیعت، روح و بدن، زندگی و انگیزه های انسان را در محیطی واقعی به کار می گیرد.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه کلاس آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: