کد خبر: ۲۲۲
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷
17 ربیع الاول
جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام با برنامه های متنوع و مسابقات جذاب در نمازخانه برگزار گردید. در این مراسم مداح اهل بیت جواد بادین فکر به مدیحه سرایی و سرودخوانی پرداختند.
جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام برگزار شد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: