مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

گرد همایی مدیران مدارس اسلامی
نمایشگاه دستاورد های مدارس امام صادق علیه السلام

گرد همایی مدیران مدارس اسلامی

نمایشگاه دستاورد های مدارس دخترانه و پسرانه امام صادق علیه السلام در حاشیه گردهمایی مدیران مدارس اسلامی در متوسطه دوره دوم برگزار شد .
افت درسی بچه ها علت دارد!

افت درسی بچه ها علت دارد!

تکنولوژی و زندگی ماشینی امروز همه چیز را راحت کرده و به همین دلیل نسل امروز کمتر مثل گذشته دنبال زندگی و اهداف شان هستند. حتی می توان گفت به نوعی هدف خود را گم کرده اند و شیوه زندگی های امروزی و عوامل محیطی باعث ایجاد این مسئله شده است.
۱