مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

توضیح شغل وکالت ، پزشکی و خیاطی به  مناسبت هفته مشاغل در پیش دبستان پسرانه
در مهد و پیش دبستان پسرانه صورت گرفت:

توضیح شغل وکالت ، پزشکی و خیاطی به مناسبت هفته مشاغل در پیش دبستان پسرانه

به مناسبت هفته مشاغل مهد و پیش دبستانی پسرانه در روزهای مختلف از یک وکیل و یک پزشک و یک خیاط برای توضیح شغل خود دعوت به عمل آورد تا در مورد شغل خود برای نوآموزان توضیح دهند.
۱