مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

افتتاحیه کارگاه تابستانه مادر و کودک
در پیش دبستان پسرانه امام صادق علیه السلام صورت گرفت:

افتتاحیه کارگاه تابستانه مادر و کودک

کارگاه تابستانه مادر و کودک روز یکشنبه 30 تیر ماه 98 با حضور پرشور مادران به همراه پسران نوآموز آغاز گردید.
اطلاعیه کارگاه تابستانه مادر و کودک
در پیش دبستان پسرانه امام صادق علیه السلام صورت گرفت:

اطلاعیه کارگاه تابستانه مادر و کودک

یک تابستان شاد را با برگزاری کارگاه تابستانه مادر و کودک از تاریخ 30 تیر ماه 98 لغایت 30 مرداد ماه 98 در پیش دبستان پسرانه امام صادق علیه السلام تجربه خواهیم کرد.
برگزاری جشنهای اعیاد شعبانیه
در مهد و پیش دبستان پسرانه امام صادق علیه السلام صورت گرفت:

برگزاری جشنهای اعیاد شعبانیه

جشن مبعث پیامبر صلی الله علیه و اعیاد شعبانیه در مهد و پیش دبستان پسرانه برگزار شد.
۱