مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

برگزاری جلسه شورای معلمان
با حضور مدیریت، معاونین و معلمان مدرسه در متوسطه یک برگزار شد

برگزاری جلسه شورای معلمان

جلسه شورای معلمان ،با هدف بررسی وضعیت آموزشی، همفکری در مورد نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و مرور مسایل جاری در مدرسه برگزار شد .
روایتی از زندگینامه شهید دکتر مصطفی چمران به روایت جناب آقای مهندس چمران
با حضور عضو سابق شورای شهر تهران جناب آقای مهندس چمران در متوسطه یک صورت گرفت:

روایتی از زندگینامه شهید دکتر مصطفی چمران به روایت جناب آقای مهندس چمران

با حضور جناب آقای مهندس چمران ، برادر بزرگوار شهید چمران،خلاصه ای از زندگینامه این شهید والامقام به عنوان یک الگوی همه جانبه برای دانش آموزان مطرح شد.
۱