مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

کارگاه معرفی رشته ی الهیات
در دبیرستان معارف برگزار شد

کارگاه معرفی رشته ی الهیات

کارگاه معرفی رشته الهیات با سخنرانی دکتر آرضایی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) و مسئول بخش عربی دانشکده برگزار شد.
جشن ویژه ی روز مادر
در دبیرستان معارف برگزار شد

جشن ویژه ی روز مادر

جشن ویژه ی روز مادر در دبیرستان علوم انسانی و معارف اسلامی امام صادق(ع) با حضور مادران دانش آموزان برگزار گردید.