مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

اردوی فصل رویش
اوج نشاط قله مهارت

اردوی فصل رویش

تمرین آمادگی های دفاعی در غالب هیجانات نوجوانی
اردوی کوهپیمایی «چین کلاغ» برگزار شد

اردوی کوهپیمایی «چین کلاغ» برگزار شد

به گزارش واحد فرهنگی دبیرستان علوم و معارف اسلامی امام صادق علیه‌السلام، اردوی تفریحی-ورزشی کوهپیمایی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار شد.
۱