مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه امام صادق علیه‌السلام از لاله های خیابان زرافشان، با هدف آموزشی و تربیتی
مادر آسمانی در میهمانی لاله ها

بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه امام صادق علیه‌السلام از لاله های خیابان زرافشان، با هدف آموزشی و تربیتی

دانش آموزان پایه چهارم دبستان دخترانه از لاله های خیابان زرافشان که جهت گرامیداشت یاد مادر و تقدیر از مقام مادر کاشته شده بود، بازدید نمودند.