مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

نماهنگ مادر عزیزم روزت مبارک

نماهنگ مادر عزیزم روزت مبارک

دانش آموزان پیش دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام نماهنگ مادر عزیزم روزت مبارک را تهیه و به مادرانشان تقدیم کردند.