مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

جشنواره پژوهش، آموزش، حجاب و عفاف، قرآن و نماز
در متوسطه دوره اول دخترانه امام صادق علیه السلامبرکزار گردید

جشنواره پژوهش، آموزش، حجاب و عفاف، قرآن و نماز

متوسطه دوره اول دخترانه امام صادق علیه السلام، هر ساله با برگزاری جشنواره‌ای، دستاوردهای یکساله دانش آموزان را در قالب نمایشگاهی در معرض دید بازدید کنندگان قرار می‌دهد.
اردوی من و مدرسه ام

اردوی من و مدرسه ام

اردوی من و مدرسه ام هر سال در متوسطه اول برگزار میگردد و هدف فراغت دانش آموزان در محیطی فرهنگی و معنوی و تفریحی در روزی بدون دفتر و کتاب می باشد.
ویژه برنامه مبعث

ویژه برنامه مبعث

هدف از برگزاری جشن مبعث آشنایی دانش آموزان با پیامبر صلی الله علیه و آله و واقعه بزرگ مبعث می باشد
کسب رتبه اول منطقه در هجدهمین پرسش مهر رییس جمهور
باز هم درخششی دیگر از متوسطه اول دخترانه

کسب رتبه اول منطقه در هجدهمین پرسش مهر رییس جمهور

پرسش مهر:رئیس‌جمهور در پرسش مهر امسال خود مطرح کرد: "باید افکار دیگران را تحمل کنیم و به فکر دیگران احترام بگذاریم .محیط مدرسه باید محیط اخلاق و ادب باشد. چگونه در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم و با چه سبکی می‌توانیم اخلاق بالاتر، ادب بالاتر و تحمل بالاتر داشته باشیم؟"
مسابقه سرود گروهی

مسابقه سرود گروهی

گروه سرود متوسطه دوره اول دخترانه دو سرود "ساحل قرار" در وصف رهبری و "صبح صادق" در وصف متوسطه دوره اول دخترانه امام صادق علیه السلام
۱