مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس های المپیاد

برگزاری کلاس های المپیاد

کلاس‌های المپیاد در رشته‌های ریاضی، فیزیک، زیست و شیمی در متوسطه اول دخترانه امام صادق علیه السلام برگزار می شود.
برگزاری جلسات دانش افزایی ویژه دانش آموزان

برگزاری جلسات دانش افزایی ویژه دانش آموزان

جلسات دانش افزایی ویژه دانش آموزان به صورت ماهانه و با حضور دکتر سعید عزیزی (استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم روانشناسی) در متوسطه اول دخترانه امام صادق علیه السلام برگزار می شود.