مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

برگزاری کلاس های المپیاد

برگزاری کلاس های المپیاد

کلاس‌های المپیاد در رشته‌های ریاضی، فیزیک، زیست و شیمی در متوسطه اول دخترانه امام صادق علیه السلام برگزار می شود.