مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

برچسب ها
برچسب: معلمان
در دبیرستان معارف برگزار شد
کد خبر: ۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


در دبستان پسرانه برگزار شد:
و بعد از این بخش دانش آموزان به همراه معلمان...
کد خبر: ۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


انتقال تجربه بین المللی
همایش انتقال تجربه برای جمعی از معلمان شیعه ی انگلیس...
برگزاری همایش انتقال تجربه برای جمعی از معلمان شیعه ی...
کد خبر: ۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


در دبیرستان متوسطه یک پسرانه انجام شد
و زیارت و سپس بازی در مدرسه با حضور معلمان...
کد خبر: ۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


با حضور مدیریت، معاونین و معلمان مدرسه در متوسطه یک برگزار شد
جلسه شورای معلمان با هدف بررسی وضعیت آموزشی همفکری در...
موجود مدرسه جلسه شورای معلمان برگزار گردید در این جلسه...
کد خبر: ۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸


در پارک جنگلی کوهسار بکارند و معلمان نیز توضیحات لازم...
کد خبر: ۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


آموزان و معلمان انجام می گیرد و موجب شکوفایی استعدادها...
کد خبر: ۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷


دارد محیط های آموزشی و نحوه برخورد معلمان و مدیران... معلمان و دانش آموزان وجود داشته باشد نیست و برخی...
کد خبر: ۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵