مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

جشن شکوفه ها
در دبستان پسرانه برگزار شد:

جشن شکوفه ها

یک روز به یادماندنی برای پایه اولی ها (دوره 39 )
۱