مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق علیه السلام

مسابقه تزئین کلاسی
سومین دوره جشنواره دهه مبارک فجر(بهمن1397)

مسابقه تزئین کلاسی

بازدید از کلاس ها برای نمره دهی مسابقه تزئین کلاسی انجام شد.
مسابقه سخنوری
سومین دوره جشنواره دهه مبارک فجر(بهمن 1397)

مسابقه سخنوری

مسابقه سخنوری با حضور نمایندگان شرکت کننده هر کلاس در نمازخانه دبیرستان برگزار شد.
مسابقه دوبله برگزار شد.
سومین دوره جشنواره دهه مبارک فجر(بهمن1397)

مسابقه دوبله برگزار شد.

مسابقه دوبله با حضور گروه های کلاسی در نمازخانه دبیرستان برگزار شد.